นิติบุคคลอาคารชุด คืออะไร ? ทีมงานเนเบอร์มีคำตอบ

นิติบุคคลอาคารชุด คืออะไร ?

บางท่านอาจจะยังคงไม่เคยได้ยินคำว่า “นิติบุคคลอาคารชุด” บางท่านอาจจะเคยได้ยินและพอจะรู้มาบ้างว่า “นิติบุคคลอาคารชุด” คืออะไร วันนี้เราทีมงานเนเบอร์จึงขอนำเสนอคำนิยามของคำว่า “นิติบุคคลอาคารชุด” คืออะไร ? เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้ไขข้อสงสัยและมีความเข้าใจมากขึ้นนะครับ

นิติบุคคลอาคารชุด คืออะไร ?

ศูนย์กลางที่คอยดูแลทรัพย์สินส่วนกลางและความสงบเรียบร้อยภายในอาคารชุดนั้นๆ รวมไปถึงการสร้างประโยชน์ส่วนรวมให้ผู้อยู่อาศัย คอยรับเรื่องและดูแลปัญหาที่ได้รับแจ้งจากทางผู้อยู่อาศัย ทั้งการควบคุมดูแลต่างๆ ภายในอาคารชุดต้องเป็นไปตามกฎระเบียบที่นิติบุคคลอาคารชุดแต่ละที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับ พรบ.อาคารชุดอีกด้วย ดังนั้น “นิติบุคคลอาคารชุด” จิงเปรียบเสมือนเป็นที่ว่าการอำเภอของอาคารชุดนั้นๆ นั่นเอง

นิติบุคคลอาคารชุด มีส่วนประกอบอะไรบ้าง ?

ในแต่ละนิติบุคคลอาคารชุดนั้นจะมีส่วนประกอบสำคัญดังและแต่ละส่วนจะมีหน้าที่หลักของตน ดังนี้
  1. เจ้าของร่วม : กลุ่มผู้ที่ถือกรรมสิทธิที่อยู่อาศัยในอาคารชุดนั้นๆ โดยมีหน้าที่และบทบาทต่างๆ เช่น ลงความเห็นเกี่ยวกับผลประโยชน์ของผู้อยู่อาศัย เข้าร่วมในการประชุมใหญสามัญและวิสามัญประจำปี มีสิทธิลงคะแนนเสียงตามอัตรส่วนกรรมสิทธิในทรัพย์สินส่วนกลาง มีสิทธิลงคะแนนเสียงแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้จัดการนิติบุคคล มีสิทธิในการรับสมัครรับเลือกแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการนิติบุคคล เป็นต้น
  2. คณะกรรมการนิติบุคคล : กลุ่มของเจ้าของร่วมที่ได้รับเลือกแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการจากการประชุมใหญ่ โดยมีหน้าที่หลักในการดูแลและดำเนินการบริหารภายในอาคารชุด โดยเน้นปฏิบัติตามข้อบังคบของแต่ละนิติบุคคล ทำการกำหนดนโยบายการดำเนินงานจัดการของผู้จัดการนิติบุคคล วางระเบียบและกำหนดมาตราการต่างๆ เพื้อให้ผู้อยู่อาศัยหรือเจ้าของร่วมปฏิบัติตาม อีกทั้งยังดูแลและอนุมัติค่าใช้จ่ายของนิติบุคคล รวมถึงการทำนิติกรรมต่างๆ อีกด้วย
  3. ผู้จัดการนิติบุคคล : ผู้ปฏิบัติงานแทนคณะกรรมการนิติบุคคล โดยมีหน้าที่ต่างๆ อาทิ จัดการและดูแลทรัพย์ส่วนกลางให้อยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งาน เรียกเก็บเงินกองทุนรวมถึงเงินค่าใช้จ่ายส่วนกลางสำหรับการดูแลหรือซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ติดตามทวงหนี้ ทำธุรกรรมต่างๆ ในกรณีที่มีการฟ้องร้องคดีความ ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์ให้เป็นไปตามระเบียบและ พรบ.อาคารชุด รวมไปถึงการจัดประชุมใหญ่เจ้าของร่วมอีกด้วย

จากข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเห็นได้ว่า “นิติบุคคลอาคารชุด” นับเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จัดการดูแลส่วนต่างภาในอาคารชุด โดยมีการดำเนินงานตามระเบียบและพรบ.อาคารชุด เพื่อรักษาผลประโยช์นส่วนรวมของผู้อยู่อาศัยได้อาศัยอยู่อย่างสงบสุข สุดท้ายนี้ทีมงานเนเบอร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถอธิบายและให้ความเข้าใจมากขึ้น เกี่ยวกับ “นิติบุคคลอาคารชุด” ในบทความต่อไปเราจะนำสาระน่ารู้อะไรมาฝากท่านอีกโปรดติดตามพวกเราได้ที่ facebook.com/nabour แล้วสาระต่างๆ เกี่ยวกับบ้านและที่อยู่อาศัยจะส่งตรงถึงคุณทันที

 

You may also like...