รู้จักกับ Nabour (เนเบอร์)

blog_cover

จุดเริ่มต้นของ “เนเบอร์”


ในปัจจุบันที่อยู่อาศัยนับเป็นปัจจัยสำคัญอย่างนึงในปัจจัยสี่ที่มนุษย์ทุกคนพึงมี  ไม่ว่าจะ วัยเด็ก วัยทำงาน หรือแม้แต่วัยสูงอายุ ก็มีความจำเป็นที่ต้องมีที่อยู่อาศัย ด้วยตัวเลขของจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นแน่นอนว่าการเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์ก็เติบโตตามไปด้วย ทำให้มีทั้งโครงการหมู่บ้านจัดสรรและโครงการคอนโดมิเนียมเกิดขึ้นมารองรับกับความต้องการของตลาด ด้วยจำนวนห้องและจำนวนบ้านในแต่ละโครงการที่เพิ่มมากขึ้น การบริหารจัดการโครงการในด้านต่างๆ ก็เพิ่มขึ้นด้วย ทำให้ประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านต่างๆ ลดลง อาจเป็นบ่อเกิดของปัญหาอีกมากมายกับตัวโครงการเองหรือแม้แต่ตัวผู้อยู่อาศัยด้วยกันเองอีกด้วย ในเมื่อการบริหารจัดการในรูปแบบเดิมค่อนข้างมีปัญหาและประสิทธิภาพในการดำเนินงานแย่ลง อีกทั้งยังไม่สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยในปัจจุบันที่สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ บนโลกออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน “เนเบอร์” ได้ถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการแบบเดิมๆ ให้ดีขึ้น ง่ายขึ้น โดยนำเอานวัตกรรมมาประยุกต์จนเกิดเป็นระบบบริหารจัดการโครงการที่อยู่อาศัยออนไลน์ ที่ทำให้งานบริหารจัดการภายในโครงการที่อยู่อาศัยเป็นเรื่องง่ายขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งเชื่อมต่อทุกฝ่ายให้สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ง่ายขึ้น

ความสามารถของ “เนเบอร์”


menu_icon_announce_web

การกระจายข่าวสาร

ฝ่ายบริหารสามารถกระจายข่าวสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำคัญต่างๆ โดยข้อมูลที่ได้เผยแพร่ออกไปจะเข้าถึงลูกบ้านทุกคนที่ใช้งานระบบ โดยมีระบบแจ้งเตือนที่ทำงานได้ทั้งเว็บและแอปพลิเคชัน

 

menu_icon_issue_web

แจ้งปัญหา

ฝ่ายบริหารสามารถรับแจ้งปัญหาต่างๆ ได้จากทางลูกบ้านอีกหนึ่งช่องทาง โดยรายละเอียดของปัญหาต่างๆ จะถูกประกอบไปด้วย หัวเรื่อง, รายละเอียด, รูปภาพประกอบและรวมไปถึงหมวดหมู่ของปัญหา สามารถทำให้เข้าใจถึงปัญหาได้อย่างถูกต้อง ลดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและจัดการได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งมีการจัดแบ่งสถานะการทำงานอย่างชัดเจนง่ายต่อการดำเนินงานประกอบกับส่วนต่อประสานที่จะเชื่อมต่อคุณเข้ากับลูกบ้านได้โดยตรงอีกด้วย

menu_icon_finanance_web

การเงิน

ฝ่ายบริหารสามารถจัดการข้อมูลทางการเงินได้ง่ายขึ้นโดยระบบถูกออกแบบระบบการเงินที่สอดคล้องกับระบบบัญชีการเงินของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและอาคารชุด โดยเน้นการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายที่ทำบัญชีมาจากการแจ้งบิลต่างๆ หรือการชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ของนิติบุคคล นอกเหนือจากระบบบันทึกแล้วยังมีระบบรายงานสรุปที่ช่วยให้เห็นสถานะทางการเงินของนิติบุคคลโดยรวมได้อีกด้วย ทั้งนี้ระบบการเงินสามารถเรียกดูรายการย้อนหลังเพื่อการตรวจสอบที่ชัดเจนและเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินได้

finance_icon_invoice_web

แจ้งบิล

ฝ่ายบริหารสามารถแจ้งบิลต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ที่จะถูกส่งไปยังระบบแจ้งเตือนของลูกบ้านที่ใช้งานระบบทันที โดยข้อมูลที่อยู่ในใบแจ้งบิลนั้นจะประกอบไปด้วยข้อมูลเช่น รายการที่ต้องชำระ, กำหนดชำระ, วิธีการชำระ เป็นต้น อีกทั้งระบบยังรองรับการแจ้งบิลแบบทั้งโครงการและแบบรายเดี่ยว รวมไปถึงการแนบหลักฐานการชำระเงินอีกด้วย

menu_icon_event_web

กิจกรรม

ฝ่ายบริหารสามารถสร้างกำหนดการของกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในโครงการ โดยกำหนดการของกิจกรรมไม่ว่าจะเป็น วัน, เวลาหรือสถานที่จะถูกส่งไปยังระบบแจ้งเตือนของลูกบ้านทันที อีกทั้งยังมีระบบสำรวจจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้าเป็นการประเมินงบประมาณในการจัดกิจกรรมล่วงหน้าได้อีกด้วย

menu_icon_vote_web

แบบสํารวจ

ฝ่ายบริหารสามารถสร้างแบบสำรวจต่างๆ เพื่อนำมาพิจารณาเป็นมติในการประชุมต่อไปได้ เพื่อให้ลูกบ้านได้ทราบ ระบบจะทำการส่งการแจ้งเตือนไปยังลูกบ้านทันทีที่มีการสร้างแบบสำรวจและระบบยังอำนวยความสะดวกให้ลูกบ้านสามารถทำแบบสำรวจผ่านระบบได้ทุกที่ทุกเวลา

menu_icon_meeting-736h@3x

การประชุมคณะกรรมการ

ฝ่ายบริหารสามารถประชุมย่อยหรือสร้างกระทู้ถามในประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนระหว่างคณะกรรมการของนิติบุคคล เน้นระบบแจ้งเตือนไปยังกลุ่มสมาชิกคณะกรรมการเพื่อเพิ่มการตอบสนองที่รวดเร็ว เพิ่มความสะดวกและลดระยะเวลาในการดำเนินการหารือต่างๆ ได้

menu_icon_message_web

กล่องข้อความ

ฝ่ายบริหารสามารถส่งข้อความส่วนตัวเพื่อสื่อสารกับทางลูกบ้านได้โดยตรง เป็นข้อความสนทนาแบบหนึ่งต่อหนึ่งซึ่งมีเพียงคุณกับลูกบ้านเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อความสนทนานี้ได้

 

menu_icon_postal_web

แจ้งพัสดุ/ไปรษณีย์

ฝ่ายบริหารสามารถแจ้งให้ลูกบ้านทราบถึงการรับเอกสารพัสดุหรือไปรษณีย์ต่างๆ ได้ ทำให้ลูกบ้านทราบได้ว่ามีเอกสารส่งมาถึงตนผ่านระบบแจ้งเตือนของลูกบ้าน

 

ความสามารถทั้งหมดนี้ถูกบรรจุอยู่ในระบบออนไลน์ที่ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ผ่านอินเตอร์เน็ตอีกทั้งยังมีแอปพลิเคชันบนมือถือสมาร์ทโฟนทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ที่คอยให้บริการผู้อยู่อาศัยได้ใช้ทุกที่ทุกเวลา

app-store-badge     google-play-badge


เราหวังอย่างยิ่งว่าการอยู่อาศัยร่วมกันและการบริหารจัดการภายในโครงการที่อยู่อาศัยของคุณจะดีขึ้นเมื่อเราได้เป็นส่วนหนึ่งของคุณ

ติดตามพวกเราได้ที่  https://nabour.me

You may also like...