รู้จักกับ Nabour (เนเบอร์)

จุดเริ่มต้นของ “เนเบอร์” ในปัจจุบันที่อยู่อาศัยนับเป็นปัจจัยสำคัญอย่างนึงในปัจจัยสี่ที่มนุษย์ทุกคนพึงมี  ไม่ว่าจะ วัยเด็ก วัยทำงาน หรือแม้...